Official website of HAL Ayyappan Temple, Bangalore, Karnataka, IN
Lord Ayyappa - Swamiye Saranam Ayyappa HAL Ayyappan Temple - Swamiye Saranam Ayyappa
   Home | History | Managing Committee | Feedback | Contact Us  


Tantri:
Brahmashri K.P.C Vishnu Bhatathripad


Managing Committee 2017-19
1 Shri. O. Peethambaran President
2 Shri. R. Sivadasan Vice President
3 Shri. T.P.Radhakrishnan Hon.Secretary
4 Shri. V. Aravindakshan Joint Secretary
5 Shri. N. Murali Treasurer
6 Shri. K. Anandan Member
7 Shri. B. K. Nair Member
8 Shri.P. Chandrasekharan Member
9 Shri. C. Kamalnath menon Member
10 Shri. S.M. Parameswaram Member
11 Shri. P.K. Padmanabhan Member
12 Shri. C. Rajappan Member
13 Shri. Ranganathan Member
14 Shri. K.P. Suresh Member
15 Shri. S. Subramani Member
16 Shri. K.T. Shivashankara Menon Member
17 Shri. N. Suresh Kumar Member
18/19 Shri.Shri. K.P. Muralidharan/ R. Chandramohan Internal Auditor(s)
     Visit Prarthana.net
Poojas
Pooja details
Significance
Programs / Festivals
Utsavam Utsavam
Ayyappa Vilakku Ayyappa Vilakku
Makara Vilakku Makara Vilakku
Sapthaham Sapthaham
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Lord Ayyappan
Sabarimala History Sabarimala History
Mandala Vratha Mandala Vratha
Useful Information
Mantras & Slokas Mantras & Slokas
Temple rules Temple rules
Timings Timings
Religious facts Religious FactsCopyright 1964 - 2019